De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1961 : rapport no. 3, 1963

Jac. Haring, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Waterloopkundige Afdeling
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
1963

[31] p.
bijl.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1963.)3