De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1958

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Waterloopkundige Afdeling
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
1961

[55] p.
bijl.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1961.)4d