De toepassingsmogelijkheden van het Decca Survey System voor plaatsbepaling bij hydrografische opnemingen van de Zuidhollandse- en Zeeuwse stromen en het daarvoor gelegen kustgebied

F.J. Sprenger, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Centrale Studiedienst, Afdeling Vlissingen
Vlissingen : RWS, WW
1957

30 p.
ill.
11 bijl.
Nota (WWKZ-)57.2
Digitaal document 4.4 Mb