De toepasbaarheid van mijnsteen in de waterbouw

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), werkgroep keuring bouwstoffen voor de waterbouw, uitgebracht door werkgroep I voor keuring van bouwstoffen voor de waterbouw (steenmaterialen, slakken en kunstoffilters), rapporteur G.J. Laan
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
1985

4e versie
29 p.
9 p. bijl., graf., tab.
Met lit. opg. - WKE-R-78156