De te verwachten waterdrukken onder de asfaltbekleding van de verzwaring voor de Rijkszeewering Boulevard de Ruyter te Vlissingen en de invloed van filters en ventielen op deze waterdrukken

E.A. Bosman ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Deltdienst, Waterloopkundige afdeling
Den Haag : RWS, Deltadienst
1960

8 p.
Bijl.
(Nota ; W-347)