De Studiedienst Verkeer te Water : doelstelling, taak en organisatie

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst Verkeer te Water
Dordrecht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1970

Raming personeelsgroei, raming onkosten, organisatieschema en overzicht van de lopende onderzoekingen.

10 p.
Nota nr. 70.01