De sterkte van de beteugelingsdammen

Ministerie van Verkeer en waterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], [J.F.R. van der Well
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1931

11 p.
6 losse bijl.
(Nota / ZZW ; nr. 65)