De scheepvaartwegen in de Oosterpolder

F.L. v.d. Bom, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1950

Beschouwingen die een antwoord proberen te geven op de vraag naar de uitgebreidheid en de inrichting van het net van waterwegen, dat in de Oosterpolder zal moeten worden aangelegd. Behalve de ligging en het profiel van de voor het scheepvaartverkeer in te richten kanalen komen het aantal, de plaats en de afmetingen van de sluizen, alsmede de noirmale aan de bruggen te geven profielen aan de orde.

24 p.
tab.
bijl.
(Nota / ZZW ; 214)
Met samenvatting