De scheepvaart over het IJsselmeer

J.P. Mazure, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZW)

1927

Resultaten van een onderzoek naar de scheepvaart over het IJsselmeer waarbij het hoofddoel was het nagaan van de relatieve betekenis der verschillende scheepvaartroutes. Als basis is genomen het scheepvaartverkeer over het jaar 1938.

29 p.
bijl., krt., tab.
(Nota / ZZW ; 216)