De Sassenplaat in het Hollandsch Diep : evaluatie van de rekonstruktie van een waterwild-gebied

Ecoland, R.C. Mes
Leeuwarden : Ecoland
12-1983

33 p.
Bijl., tab., fig.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Direktie Benedenrivieren