De samenhang tussen het weer en het optreden van appelmeeldauw in 1955 en 1956

J.J. Post en G.S. Roosje, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
De Bilt : Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
1957

De beschadiging door appelmeeldauw bestaat uit vermindering van assimilerend oppervlak, afsterven van gehele scheuten en als gevolg van beide voorgaande verschijnselen groeiremming in het algemeen en vermindering van de vruchtopbrengst. Doordat de vermindering van de vruchtopbrengst een indirecte schade is, - directe beschadiging van de vruchten door appelmeeldauw komt althans bij appels in Nederland niet voor-, en de grootte van de vruchtopbrengst ook sterk afhankelijk is van een aantal andere factoren, is de door appelmeeldauw veroorzaakte schade moeilijk te taxeren.

10 p.
31 cm
(R-III-193)
(Verslagen ; V4)
Lit.