De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van chemische gegevens

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
[S.l.] : RWS, CIV
2003

Beschrijft op functionele wijze hoe de inwinning, verwerking en uitgifte van chemische meetgegevens plaatsvindt. De wijze van inwinning en verwerking is conform de Rijkswaterstaat standaard.

Voorschriften RWSV

Bevat:

RWSV 723.00.E009 Beheer en onderhoud van de RWS-milieumeetcontainer / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 15-01-2020

RWSV 723.00.E010 Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer

RWSV 913.00.W001 Bemonstering van oppervlaktewater met een emmer / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 19-02-2019

RWSV 913.00.W002 Bemonstering van oppervlaktewater met een pompsysteem / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 19-02-2019, 25-02-2019

RWSV 913.00.W004 Conservering en behandeling van monsters oppervlaktewater voor
onderzoek / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 01-11-2017

RWSV 913.00.W005 Monsterneming van zwevende stof in oppervlaktewater met een doorstroomcen-trifuge / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 20-12-2018

RWSV 913.00.W010 Verrichten van zintuigelijke en meteorologische waarnemingen / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 11-10-2018

RWSV 913.00.W015 Bepaling fysisch-chemische veldparameters / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 24-01-2019

RWSV 913.00.W016 Water - Monsterneming van steekmonsters oppervlaktewater met een Niskin-fles of rosettesampler / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 24-08-2020

RWSV 913.00.W017 Bemonstering van sediment ten behoeve van de bepaling microverontreinigingen / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 21-04-2020

RWSV 913.00.W100 Bemonstering van sediment ten behoeve van de bepaling microplastics in zout sediment in de Noordzee, kustzone, Zeeuwse Delta en Haringvliet / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 20-08-2019

RWSV 913.00.W101 Bemonstering van sediment met handschep ten behoeve van de bepaling van microplastics in zoutsediment vanaf wadplaten / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 20-08-2019Bijlagen