De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

2003

De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens

10 dln.
Voorschriften RWSV
Bevat:
Monsterneming van zoetwatermosselen / Meet- en Informatiediensten van de Regionale Directies van Rijkswaterstaat, 08-07-2003

Opname van water- en oeverplanten / A. Naber, 03-04-2017

Bemonstering van natuurlijk en kunstmatig substraat in zoete wateren ten behoeve van de analyse van fytobenthos / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 17-01-2017

Bemonstering van macrozoöbenthos en sediment in het litoraal en profundaal in zoete en brakke wateren : methode: handnet, stenen, stenenzak, werpkorf, boxcorer en Van Veenhapper / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 28-02-2017

Bemonstering van brak en zout oppervlaktewater ten behoeve van de analyse van fytoplankton / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 14-11-2016

Bemonstering van zoet oppervlaktewater ten behoeve van de analyse van fytoplankton / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 14-11-2016

Bemonstering en analyse van macrozoöbenthos met behulp van de bodemschaaf / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 11-10-2018

Gebiedsdekkende opname van macrozoöbenthos in het litoraal in mariene wateren : methode: Bijleveld en Paree / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 19-03-2018

Bemonstering van macrozoöbenthos en sediment in het litoraal en sublitoraal van marine wateren / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 30-01-2018

Bemonstering van zoöplankton in zoete en brakke wateren / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 01-03-2019