De relatie tussen het kortingensysteem en de noodzakelijke compensatiekosten

Rijkswaterstaat, Rijkswegenbouwlaboratorium, [J.A.C.T. Brouwers, voorw. C. van de Fliert]
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswegenbouwlaboratorium (RWS, RWL)
1974

32 p.
fig., tab.
[(Rijkswaterstaat publicatie ; nr. 16)]
Met een samenvatting in het Engels
Met lit.opg. : p. 30
Omslagtitel: Relatie tussen kortingensysteem en noodzakelijke compensatiekosten