De registratie van verkeersongevallen in Nederland : de stand van zaken bij de registratiegraad en enkele kwaliteitskenmerken

A. Blokpoel, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
Leidschendam : Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
1994

Allereerst wordt het registratieproces van verkeersongevallen beschreven, waarbij aangegeven wordt welke problemen zich daarbij voordoen. Vervolgens wordt voor de verschillende ernstcategorieën aangegeven welke relevante informatie over de registratiegraad voorhanden is. Onder registratiegraad van ongevallen wordt dat deel van de verkeersongevallen verstaan dat daadwerkelijk door de politie wordt geregistreerd en door AVV/BG wordt verwerkt. Voor zover met de beschikbare informatie mogelijk is, wordt het registratieproces en zijn uitval gekwantificeerd, zodat enig inzicht ontstaat op de wijze waarop de huidige registratiegraad is opgebouwd. De representativiteit van enkelen kenmerken uit de AVV/BG-verkeersongevallenpopulatie wordt nader belicht, gebruik makend van andere beschikbare gegevensbronnen. Tot slot worden de kwaliteitsaspecten van een aantal kenmerken behandeld.

32 p.
ill.
Rapport nr. R-94-89
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding H.M. Derriks, L. Driessen