De plaats van het watervogelpark in Flevoland

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1975

Programma van eisen voor de plaats van een watervogelpark in Flevoland. Beschreven wordt aan welke voorwaarden de plaats zou moeten voldoen om het park een succes te laten zijn.

4 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1975-629 Bbr)