De overheid en het fileprobleem : voordracht op net symposium het fileprobleem in Nederland van het Gezelschap Practische Studie te Delft op 2 april 81

B. Beukers ; , Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
Den Haag : RWS, DVK
1981

[24] p.