De organisatie van het schutbedrijf op de Volkeraksluizen : verslag no. 4 uitgebracht aan Rijkswaterstaat Arrondissement Dordrecht Directie Benedenrivieren te Dordrecht

Berenschot, [L. van der Graaf]
Amsterdam : Berenschot
1969

Dit rapport behandelt de belangrijkste voorstellen en overwegingen die ter tafel zijn gekomen bij de diverse besprekingen t.b.v. het onderzoek naar de bediening van de Volkeraksluizen.

117 p.
fig.
Met 12 bijlagen in aparte band