De op de meerdijk van de Oosterpolder geprojecteerde wegen

Geers, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1949

Beschouwing van algemene richtlijnen voor de aanleg van dijkwegen en bepaling van het profieltype voor de verschillende tracégedeelten resulterend in een uitvoeringsplan, waarin locaties per profieltype zijn vermeld.

7 p.
6 bijl.
(Nota / ZZW ; 191B)