De ontwikkeling van het Veregat en de Zandkreek in verband met de benodigde oevervoorzieningen bij een eventuele inpoldering van het Noordsloe

Ministerie van Verkeer en waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Arrondissement Vlissingen Studiedienst, S.H. Ringma
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1950

34 p.
17 bijl.
(bijlage 8 ontbreekt!)
Nota 50.6
Met lit. opg.