De ontsluiting van Almere-Buiten op rijksweg 6 : de zuidoostelijke kernhoofdweg een directe of een indirecte aansluiting op RW 6

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) en Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (ZZW)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP) [etc.]
1983

Inhoud: Inleiding; Aansluitingsvarianten; Afwegingsaspecten; Mogelijke toekomstige ontwikkelingen; Evaluatie, conclusies en aanbevelingen.

17 p.
bijl., ill.