De noordelijke dijk van de Markerwaard

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1956

8 p.
30 cm
Met bijlagen. - Nota 241