De mogelijkheden tot inschakeling van de Twenthekanalen in de afwatering van het gebied ten oosten en zuidoosten van Almelo in verband met de verbeteringsplannen voor de afwatering in het Regge-stroomgebied

J.C. Janse ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Overijssel (RWS, OV)
Zwolle : RWS, OV
09-1972

Nota 72.1
Met 29 bijlagen
Met lit.opg.