De Lek bij Vreeswijk : rapport modelonderzoek : tekst en foto's

Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1965

48 p.
foto's
1 bijlagenmap met figuren
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren (RWS, BOR).
Rapportnummer: M-741.
Met lit. opg.