De Lauwerszeewerken als afsluiting in het Waddengebied

door C. van der Burgt ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Lauwerszeewerken
Den Haag : Vereniging voor Bitumineuze Werken (VBW)
1970

Inhoud: Bedijking van de Lauwerszee; De Lauwerszee als werkgebied; De uitvoering van de werken; De werkhaven in het Bootsgat; Het werkeiland; De dijkvakken; Het sluitgat en de sluiting in 1969 ; De asfaltwerken; En na de Lauwerszee de Wadden?

51 p.
2e dr. (herdr.)
foto's, ill., krt.
1e dr.: 1968