De kwel in de toekomstige Oosterpolder

A. Volker, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, Waterloopkundige Afdeling (RWS, ZZW)

1951

Bestudering van stromingen en kwelverschijnselen door waarnemingen van uiteenlopende aard waardoor een volledig beeld van de hydrologische gesteldheid kon worden verkregen. en de relevante waarden voor het rekenschema konden worden vastgesteld.

13 p.
tab.
1 bijl.
(Nota / ZZW ; 221)