De kwaliteit van het water in de Overijsselse Vecht

H.J. Eggink, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, Hydrobiologische Afdeling Laboratorium
Baflo : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
1961

2 dl.
fig., krt. ; 31 cm
Dl. 1: 1960. - 7 p. - Rapport ; nr. 6
Dl. 2: 1961. - 3 p. - Rapport nr. 8. - Bijl.