De kans op zeer hoge stormvloeden

P.J. Wemelsfelder, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging Hydrometrische Afdeling

1957

Deze studie beoogde een bijdrage te leveren voor het goede verstaan van de frequentielijn en aan te tonen, dat men ten aanzien van de kansen op zeer hoge stormvloeden moet beschikken over frequentielijnen, die een aflezing tot 10-4

Herz. uitg.
Met lit. opg.
Bijl. : 4 graf.
Nota nr. (WWKZ) HY-086