De kali- en fosforbehoefte van gronden uit de Wieringermeer, bepaald volgens laboratorium-methoden

[C. Kalisvaart], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)]
[Alkmaar] : [s.n.]
1933

3 p.