De invloed van kwel en ontzilting in de Wieringermeer op het chloorgehalte van het IJsselmeer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Waterloopkundige Dienst, door J.P. Mazure
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1934

[46 p.]
tab.
14 bijl. ("met 5 bijlagen en 8 losse figuren")
(Nota / ZZW ; nr. 76)
Aangeboden aan de subcommissie "IJsselmeer" van de Commissie Drinkwatervoorziening Westen des lands