De invloed van klimaat, koel- en afvalwater op de temperatuur van het Rijnwater

A.M. Huisman, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Hydrometrische Afdeling

1960

17 p.
12 bijl.
Met lit. opg.
Nota nr. (WWKZ) HY-109