De invloed van het leggen van de Afsluitdijk door het Amsteldiep op de afwatering der landen gelegen achter de toekomstige Wieringermeer

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (ZZW)]
[S.l.] : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]
1919

[12 p.]
(Nota / ZZW ; nr. 1)