De invloed van het ijs op de waterstanden der groote rivieren

P.J. Wemelsfelder, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling]
[S.l.] : RWS, WW
1940

8 p.
graf. ; 21 cm
Overgedrukt uit het Weekblad "De Ingenieur" 1940 no. 7 Algemeen gedeelte
Rapport (WWKZ) HY-008