De invloed van een niet-stormvloedvrije ringdijk om de Biesbosch op de stormvloedstanden in de omgeving

J.P. Mazure, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Waterloopkundigen dienst der Zuiderzeewerken
[S.L. : s.n.]
1938

25 p.
tab. ; 30 cm
Met voetnoten. - Met bijlagen