De invloed van de kanalisatie van de Nederrijn op de drinkwatervoorziening in West-Nederland

Rijncommissie Waterleidingbedrijven Chemische en Hydrologische Werkgroepen, samengest. door A.H.M. Bresser
[Amsterdam] : RIWA
12-1972

33, [20] bl.
fig., graf., tab. ; 30 cm
Concept. - Bijl. - Lit.opg. - Samenvatting