De invloed van de afsluiting van de zeegaten op de getijbeweging in de mond van de Westerschelde

J.J. Dronkers, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)]
[Den Haag] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en [RWS, WW]
1957

[50] p.
bijl., krt.