De invloed van de afsluiting van de Lauwerszee op het verloop van de getijdebeweging in het aansluitende Waddengebied

(J.J. Dronkers), (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Centrale Studiedienst

1957

5 p.
3 bijl., krt, ; 30 cm
Nota CSD 57-3