De invloed van de afdamming van het Spui in de beneden- en bovenmond op de gemiddelde getijbeweging

H.J. Stroband, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

11 p.
bijl., fig., tab.
Rapport (DDWT-BEN-1952.)8