De invloed van de afdamming van de Hollandsche IJssel in de benedenmond op de gemiddelde getijbeweging en de max. superstormvloedstand

H.J. Stroband, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1953

Legt de resultaten vast van enkele getijberekeningen. Concludeert dat de veranderingen in de getijbeweging gering zijn.

13 p.
bijl., fig., tab.
Rapport (DDWT-BEN-1953.)5