De hoogwaterstandsveranderingen ten gevolge van de Biesboswerken bepaald uit modelproeven

K.F. Valken, H.J. Stroband, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

[64] p.
bijl., krt., tab.
Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)12