De hoofdafmetingen van de toegangssluizen van de Noordoostelijken polder

F.L. van der Bom, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, bureau Noordoostelijken polder (RWS, ZZW)
Alkmaar : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1937

Bepaling va de hoogste te keren standen van de sluizen bij De Voorst, Lemmer en Urk. Hiermee zijn de definitieve afmetingen voor het ontwerp, naast de bekende eisen van de scheepvaartbelangen en de laagste te verwachten polderpeilen, bekend.

5 p.
(Nota / ZZW ; 118).