De getinte Noordzee; een probleem : een kritisch literatuuronderzoek naar het gedrag van organotinverbindingen in zeewater

H.B. Krop, J.P. Parsons, Universiteit van Amsterdam (UvA), Vakgroep Milieu- en Toxicologische Chemie
Amsterdam : UvA
1996

56 p.
tab.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Met lit. opg.