De geschiedenis van de Overijsselse kanalen : geschiedenis van de NV Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij en haar rechtsopvolger de NV Maatschappij Overijsselsche Kanalen (1850-1989)

A. Smolders, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat voorwoord T. Hettema]

1989

In dit werk wordt een zo volledig mogelijke beschrijving gegeven van de maatschappij die de Overijsselse Kanalen heeft aangelegd en voor de exploitatie heeft zorggedragen: de NV Overijsselsche Kanalisatie-Maatschappij (OKM, 1850-1941) en van haar rechtsopvolger: de NV Maatschappij Overijsselsche Kanalen (MOK, 1941-1989). Over het algemeen wordt in chronologische volgorde de geschiedenis van beide maatschappijen weergegeven. Daarbij komen de totstandkoming van de kanalisatieplannen (en het waarom ervan), de aanleg van de kanalen, de exploitatie, de neergang van de OKM, de overname, verbetering en uiteindelijk de afstoting van de Overijsselse Kanalen door de MOK aan de orde. Waar nodig worden vergelijkingen gemaakt met andere kanalisatiewerken in Overijssel en omgeving.

100 p.
ill ; 30 cm.
(Rijkswaterstaat-serie ; 50). - Noten : p. 87-96. - Lit. opg. : p. 97-99