De geleding van een middelgrote stad - Lelystad met 100.000 inwoners-

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Sociaal-Economische Hoofdafdeling, door H. Kiestra
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

In grote lijnen zal in deze nota worden getracht aan te geven hoe het toekomstige, ongeveer 100.000 inwoners tellende Lelystad, uit bepaalde onderdelen (wooneenheden en industrieterreinen) kan worden opgebouwd tot een evenwichtige en leefbare stad.

24 p.
bijl.,fig., krt., tab.
(Interne Nota ; no. 51)
Met lit. opg.