De gedoogplichtprocedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht : leidraden

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
[S.l.] : RWS
2009

Bevat twee leidraden die van belang zijn voor het verloop van de gedoogplichtprocedure op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht die door het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat Corporate Dienst) wordt uitgevoerd ten behoeve van ondernemers van openbare werken (overheden/vennootschappen).

41 p.
(Bestuurlijk Juridische KaderReeks)