De functies van de buitenruimte van Almere

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door J.A Wezenaar
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1976

De bedoeling van deze nota is om alle bij de inrichting van de buitenruimte betrokkenen opéén noemer te laten komen qua zicht op de inrichtingsproblematiek, de ontwikkelingsstrategie, de werkwijze, de begrippen en de terminologie.

74 p.
fig.
(RIJP-rapport ; 1976-5 Bf)
Met lit. opg.