De frequentie van stormvloeden in het algemeen en van die te Hoek van Holland in het bijzonder

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemeene Dienst

1951

23 p.
tab. ; 30 cm
Met 5 bijlagen