De economische betekenis van de transport & distributiefunctie voor de Nederlandse industrie en dienstverlening : eindrapport ROLGOED III

M.A. van den Bossche ...[et al.], Nederlands Economisch Instituut (NEI) [etc.]
Rotterdam : NEI
1995

Geeft een beschrijving van de huidige omvang en structuur van de logistieke activiteiten binnen Nederland. Vervolgens is onderzocht welke ontwikkelingen plaatsvinden binnen de levensmiddelenbranche als voorbeeld van een sterk op Nederland gerichte sector. Op ondernemingsniveau (micro-niveau) en op ketenniveau (meso-niveau en macro-niveau) is bekeken wat de effecten zijn van de logistieke maatregelen die genomen zijn in het kader van essentieel geachte ontwikkelingen.

VI, 68, 24 p.
ill.
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding B. Kuipers