De dorpen in de Oosterpolder (aanvulling op nota 225)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), [Ch.A.P. Takes

1951

5 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 225a)