De dorpen in de Oosterpolder

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), [Ch.A.P. Takes

1951

Kritische beschouwing van de grootte van de dorpsgebieden met betrekking tot hun toepassingsmogelijkheden in de Oosterpolder.

13 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 225)